QĐND Online - Theo phương án thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) đang xây dựng, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, bảo đảm phù hợp với năng lực học sinh phổ thông, có độ phân hóa phù hợp. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 cả về ra đề thi, chấm thi và

Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi quan trọng cả về ra đề, chấm thi, xét tốt nghiệp.

Báo Phú Yên điện tử